Nová generace větracích jednotek Atrea

23.04.2012 08:00

 

V sortimentu malých větracích jednotek pro rodinné domy je připravena kompletní změna výrobního programu. Dochází k velké generační obměně a zároveň k scelení výrobního a nabídkového programu. V porovnání s předchozím výrobním programem je 4. generace větracích jednotek velmi výrazně upravena.

Hlavní změny:

 • Zavedení EC ventilátorů typu volného oběžného kola ve spirální skříni do všech typů jednotek všech variant regulace. V porovnání s tzv. AC ventilátory v jednotkách BP (např. DUPLEX 220 BP) je tak snížena provozní náročnost o cca 80 %, v porovnání s předchozími typy EC ventilátorů (např. DUPLEX 330 EC) o cca 30 %.
  Roční spotřeba elektrické energie a náklady na provoz jednotlivých provedení jednotek:

Varianta ventilátorů / typický představitel

Spotřeba elektrické energie (kWh/rok)

Roční náklady (Kč / rok)

Topení elektro

sazba (D45)

Topení plynem sazba (elektro D02)

AC / DUPLEX 360 BP

950 - 1200

3360

5800

EC / DUPLEX 330 EC

330 - 450

1260

2170

EC_SP / DUPLEX 370EC4

210 - 290

812

1400

 • Z uvedené tabulky jsou vidět provozní výhody jednotek 4. generace s EC ventilátory typu volného oběžného kola ve spirální skříni (SP) porovnání s předchozími generacemi. Tyto údaje Vám rozhodně pomohou při jednání se zákazníky při výběru vhodného zařízení.
 • Výkonově jednotky DUPLEX EC4 a ECV4 mají i při svém max. jmenovitém výkonu stále poměrně velký výkon dispozičního tlaku, což jistě uvítáte při svých návrzích nebo realizacích.
 • Upravené rekuperační vířivé výměníky s vyšší účinností zpětného zisku tepla, dle konkrétních typů jednotek DUPLEX EC4 a ECV4, s účinností až s 95 % bez kondenzace. Díky úsporným ventilátorům s nízkým příkonem tak na 1 W elektrické energie potřebné na provoz zařízení je možné získat až 25 W zpět díky rekuperaci – efektivní poměr je tak až 1:25.
 • V konstrukci a mechanice jednotek jsou provedeny tyto úpravy:
  – je použita větší tloušťka tepelné izolace pláště s potlačením tepelných mostů – tl. 30 mm PUR panelu
  – vnitřní díly zařízení jsou kotveny k vnitřnímu plášti jednotek bez prostupu kotvících prvků
  – v rámci trendu snižování provozních nákladů a hluku byly upraveny velikosti napojovacích hrdel pro snížení výstupní rychlosti do potrubí
 • Rozšířena je možnost osazení elektrického předehřevu přiváděného vzduchu a také, zcela nově, přímá integrace elektrického dohřívače přiváděného vzduchu do jednotky DUPLEX EC4/ECV4 – naleznete v podkladech pod názvem EDO4.D / EDO4.A.

Provedení jednotek

V nabídce naleznete dvě základní varianty provedení:

DUPLEX EC4

 • Ploché podstropní jednotky výkonu 180, 370, které díky konstrukční výšce jen 280 mm minimálně snižují světlou výšku místností v realizacích. Výkonová řada je doplněná jednotkou DUPLEX 510 EC4.

DUPLEX ECV4

 • Svislé nástěnné jednotky výkonu 190,390 a 520. DUPLEX 190 a 390 ECV4 je možné umístit do běžných šatních skříní š. 600 mm. DUPLEX 390 a 520 ECV4 nabízí výběr a volbu umístění hrdel – buď všechny z horní části jednotky DUPLEX ECV4, nebo dle zadání výroby je možné mít přívod vzduchu do místností ze spodní strany.

Regulace jednotek

Pro ovládání jsou k dispozici 4 varianty regulací:

 • DUPLEX EC4.A – analogová regulace, která zajišťuje základní funkce jednotky. Ovládání je pomocí připojeného otočného ovladače, nastavujícího výkon větrání v rozsahu 0 – 10 V.
 • DUPLEX EC4.A s rozšiřujícím modulem RA4-A, rozšiřující ovládání o řízení venkovní klapky, napájení čidel, řízení elektrického předehřívače a integrovaného elektrického dohřívače, další dva externí vstupy pro zvýšení výkonu větrání.
 • DUPLEX EC4.D – digitální regulace, nabízející široký rozsah vstupů a výstupů pro komfortní ovládání celého systému s možností řízení elektrických a teplovodních ohřívačů, jednoduchých topných soustav objektu, využívání externích signálů a čidel kvality vzduchu. Nastavování parametrů je možné pomocí terminálů – regulátorů řady CP 18 nebo CP 19, nebo pomocí ethernetového připojení s možností ovládání např. přes počítač s možností dálkového přístupu a správy.
 • DUPLEX EC4.D.CF – rozšíření verze D o moduly řízení ventilátorů pro řízení na konstantní průtok obou ventilátorů, zajišťující přesný rovnotlak v objektu ve všech provozních režimech větrání.

Díky variantě výběru regulace, ale stejnému mechanickému základu jednotek DUPLEX EC4 / ECV4 je tak pokryta cenově celá škála požadavků. Rozměrově stejné jednotky nabízí i v té regulačně nejzákladnější verzi nízké provozní náklady díky EC ventilátorům typu volného oběžného kola. Investor má možnost změnit typ regulace těsně před objednávkou, aniž by bylo nutné měnit velikosti zařízení a návaznost na již připravené VZT rozvody.

Oficiálně budou jednotky představeny v rámci výstavy SHK 2012, která se koná na výstavišti v Brně.
 

Zpět