Nová zelená úsporám 2015

01.04.2015 00:00

2.4.3 Podoblast C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

V této podoblasti podpory je podporována instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených rodinných domů. Podporovány jsou centrální systémy (podoblast podpory C.4.1) a decentrální systémy (podoblast podpory C.4.2). 

2.4.3.1 Podmínky podoblasti podpory C.4 Podat žádost o podporu v této podoblasti je možné pouze současně s podáním žádosti o podporu z oblasti podpory A. Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla při projektem stanovených výkonových stupních (průtocích čerstvého vzduchu) je 75 %. Účinnost podporovaného zařízení musí být prokázána měřením dle ČSN EN 308 nebo odpovídající evropské technické normy. Mezilehlé hodnoty je možno interpolovat. Podmínkou pro získání podpory v této podoblasti podpory je dosažení průvzdušnosti obálky budovy n50 <= 2,5 l.h-1 . Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy, který bude v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy (viz kapitola 11). Větrací systém musí být navržen dle platných norem. 

2.4.3.2 Výše podpory Výše podpory v oblasti podpory C.4: [Kč/dům] C.4.1 centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 100 000 C.4.2 decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 75 000

Zpět