1991-1995

Datum    Umístění           Název akce                                     Výkon           

 

1991       Olbramovice     Bramac - výroba krytiny                500 kW      

                                     Teplovodní plynová kotelna

                                     - sušící pec - technologie               

 

1991       Rosice              Pekárny Rosice                            4 tph-1           

                                     Stl. parní plynová kotelna                                   

 

1992       Kralice              Malá pekárna                                                      

                                     Olejové hospodářství                                          

 

1992       Jemnice           ZŠ Jemnice                                  900 kW        

                                     Teplovodní plynová kotelna

                                     - umístění v půdním prostoru        

 

1992       Sulkovec          ZD Sulkovec - sušárna obilí           1070 kW      

                                     Olejové hospodářství                                         

 

1992       Jičín                Lisovna plastických hmot             1690 kW      

                                    Teplovodní plynová kotelna                               

 

1993       Velké               Motorpal Velké Meziříčí                                   

              Meziříčí            Stl. parní plynová kotelna                                   

 

1993       Velké               OPBH Žďár nad Sázavou              2400 kW      

               Meziříčí           Kotelna K1 - ul. Čechova, VM                         

 

1993       Jemnice           Jemča a. s. Jemnice                    240 kW        

                                    Teplovodní plynová kotelna                               

 

1994       Jihlava            Motorpal Jihlava                         9800 kW    

                                    Horkovodní plynová kotelna                            

 

1994       Bransouze       Lisovna olejů                                                      

                                    Teplovodní kotelna na řepkový olej                   

                                    Olejové hospodářství řepkového oleje,

                                    uložiště bionafty

 

1994       Praha              Rebus Praha                                240 kW        

                                    Vytápění areálu ubytoven                                  

 

1994       Jemnice          Motorpal Jemnice                         3480 kW      

                                    Teplovodní plynové kotelny                               

                                    a vytápění závodu                                              

                                                                                              

1995       Batelov           Motorpal Batelov                           2500 kW      

                                    Teplovodní plynové kotelny                               

                                    a vytápění závodu

 

1995       Brno               Moravostav Brno                           497 kW        

                                   Teplovodní plynová kotelna                             

 

 

1995       Jersín             ZHD Jersín - sušárna obilí              1070 kW     

                                    Olejové hospodářství                                          

 

1995       Jihlava            Motorpal Jihlava                                                 

                                    Topné kanály                                                      

 

1995       Šebkovice       Truhlárna Šebkovice                      130 kW        

                                    Kotelna na dřevní odpad                                    

                                    a vytápění závodu

 

1996       Olbramovice    Bramac - výroba krytiny                300 kg p h-1

                                    Stl. parní vyvíječ                                                

 

1996       Moravské        Technické služby           

              Budějovice      Vytápění závodu                                                

 

1996       Jihlava            Motorpal Jihlava                           2400 kW      

                                    Předávací stanice tepla B 17