Rozsah projektové dokumentace

Před zahájením prací předáme cenovou nabídku na projekční práce z podkladů a požadavků dodaných potenciálním investorem.

Poté ke každé akci vypracujeme projektovou dokumentaci v 6 paré, případně dle domluvy s investorem.

Projektová dokumentace obvykle obsahuje:

  • Technické zprávy
  • Položkové výpisy materiálu (výkaz výměr)
  • Výkresy - půdorysy, řezy, schéma zapojení, výrobní detaily...
  • Výpočty (tepelné, tlakové ztráty)
  • Katalogové listy hlavních zařízení
Součástí projektové dokumentace jsou položkové výpisy materiálu, díky kterým má zákazník podklad pro výběrové řízení na firmu, která bude akci realizovat.